Phần mềm quản lý khách sạn

- Hỗ trợ bán hàng bằng bàn phím và phím tắt
-Thao tác trực tiếp trên màn hình, Bán hàng tìm kiếm theo tên hoặc mã đặt trước…
- Hiển thị hình ảnh sản phẩm khi bán hàng.
- Hỗ trợ hình thức bán hàng nhanh bang máy quyét mã vạch scanner
- Bật màn hình nhập số lượng và điều chỉnh giá thời điểm tùy theo giờ, theo phòng đã cài đặt
- Có dịch vụ phí và VAT

Giá: 0 VNĐ


Chi tiết:

- Hỗ trợ bán hàng bằng bàn phím và phím tắt
-Thao tác trực tiếp trên màn hình, Bán hàng tìm kiếm theo tên hoặc mã đặt trước…
- Hiển thị hình ảnh sản phẩm khi bán hàng.
- Hỗ trợ hình thức bán hàng nhanh bang máy quyét mã vạch scanner
- Bật màn hình nhập số lượng và điều chỉnh giá thời điểm tùy theo giờ, theo phòng đã cài đặt
- Có dịch vụ phí và VAT

Khách hàng - Đối tác

Xem tất cả >>