Phần mềm quản lý khách sạn

- Hỗ trợ bán hàng bằng bàn phím và phím tắt
-Thao tác trực tiếp trên màn hình, Bán hàng tìm kiếm theo tên hoặc mã đặt trước…
- Hiển thị hình ảnh sản phẩm khi bán hàng.
- Hỗ trợ hình thức bán hàng nhanh bang máy quyét mã vạch scanner
- Bật màn hình nhập số lượng và điều chỉnh giá thời điểm tùy theo giờ, theo phòng đã cài đặt
- Có dịch vụ phí và VAT

Giá: 0 VNĐ


Chi tiết:

- Hỗ trợ bán hàng bằng bàn phím và phím tắt
-Thao tác trực tiếp trên màn hình, Bán hàng tìm kiếm theo tên hoặc mã đặt trước…
- Hiển thị hình ảnh sản phẩm khi bán hàng.
- Hỗ trợ hình thức bán hàng nhanh bang máy quyét mã vạch scanner
- Bật màn hình nhập số lượng và điều chỉnh giá thời điểm tùy theo giờ, theo phòng đã cài đặt
- Có dịch vụ phí và VAT

Hỗ trợ kinh doanh

0908.395.385

Hoàng Hải

0896.44.98.86

Minh Thư

0939.93.93.67

Bảo Trân

028.66847566

Hotline

024.66.52.82.93

Hotline Hà Nội
Hỗ trợ kĩ thuật

0904.880.579

Khánh Toàn

Khách hàng - Đối tác

Xem tất cả >>