Tin Tức

Đăng ngày: 2014-07-28 22:46:00
Định nghĩa Wiki về tiền giả: Theo quy định luật pháp, mỗi quốc gia có khái niệm khác nhau về tiền giả. Chẳng hạn như ở Việt Nam, tiền giả được hiểu là tiền được làm giống như tiền Việt Nam nhưng không phải do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức in, đúc, phát hành. (Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ...
Đăng ngày: 2014-07-27 17:57:00
Ông Lê An ở phố Tây Sơn, Hà Nội ra ngân hàng Á Châu gửi tiền tiết kiệm. Trước khi đi, ông đã soi rất kỹ số tiền bằng máy soi tiền giả của Trung Quốc. Nhưng tại ngân...
Đăng ngày: 2014-07-14 17:03:00
Có nhiều cách để phát hiện tiền giả như dùng máy soi tiền giả hoặc
Đăng ngày: 2014-07-13 17:02:00
THÔNG TIN VỀ TIỀN VIỆT NAM VÀ CÁCH NHẬN BIẾT TIỀN THẬT/TIỀN GIẢ    I - MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:   1- Mục đích:   Để góp phần giảm thiểu rủi ro về tiền giả và tổn thất của các tổ chức và cá nhân, Ngân hàng Nhà nước ...

Khách hàng - Đối tác

Xem tất cả >>